Universet  vil alltid prøve å nå gjennom til oss med
sitt budskap for å hjelpe oss til å forstå de 
muligheter vi har, og ut i fra det
gjøre bevisste valg.

Tove og Irmelin 

Vi står til disposisjon på tlf. 829 95 384 / 820 95 320(Det er 18 års grense ved bruk av tjenesten. Prisen er kr. 26.- pr.min.)